Serveis

Serveis

Primera visita

En aquesta primera sessió us dedicarem aproximadament 1 hora a revisar el vostre historial de salut per entendre bé de quin punt partim i com podem ajudar-vos.

Seguidament farem unes proves funcionals, mirarem la teva postura i farem una anàlisi completa de la teva columna. A més, en cas de no presentar cap contraindicació, també inclourem el primer AJUST quiropràctic.

Serveis

Informe

En aquesta segona visita t’entregarem un informe personalitzat on repassarem tota la informació extreta del primer dia, comentarem com et podem ajudar i el pla d’acció a seguir

Al final de l’informe, també inclourem unes pautes i recomanacions senzilles que podràs fer a casa per avançar més ràpid cap a una vida més saludable.

Serveis

Ajustaments

Així és com li diem a les sessions de tractament quiropràctic, encara que, si en el teu cas és necessari, de vegades també inclourem tractament fisioterapèutic dins de la mateixa sessió.

Utilitzarem tècniques quiropràctiques com: Webster (especial per a dones embarassades), SOT (sacrooccipital technique), Craneal, tècniques pediàtriques, Thompson, BGI, etc.

Serveis

Revisions

Passades unes quantes visites, farem una revisió. En aquesta sessió tornarem a realitzar les mateixes proves del primer dia per poder comparar i veure, de manera objectiva, els canvis que s’hagin produït.

A continuació, es fixaran nous objectius de tractament i es proposarà un pla d’acció nou.

Serveis

Tallers i xerrades

Pregunta’ns quan és la nostra propera xerrada gratuïta.

Contacte